Markkinatutkimus julkiselle sektorille Varsinais-Suomessa

Stair Tech Oy halusi saada palautetta Jokilaakson koulussa Liedossa pilotoidusta sisäilmaselvityksestään julkiselta sektorilta Varsinais-Suomessa. Markkinatutkimus sisälsi tutustumisen Liedossa tehtyyn sisäilmaselvitykseen  ja pääosin sitä koskevat avoimet kysymykset. Tutkimuksessa oli mukana kaikki Varsinais-Suomen kunnat ja vastausprosentiksi muodostui lähes 50% (13/27 kuntaa).

Tehty markkinatutkimus osoittautui onnistuneeksi. Stair Tech Oy sai erinomaista informaatiota julkiselta sektorilta  ja palaute Liedossa pilotoidusta sisäilmaselvityksestä oli positiivista.

Tulevaisuus näyttää Stair Tech Oy:n osalta mielenkiintoiselta ja haastavalta. Uutena toimijana alalla haluamme jatkaa avointa linjaa kertoessamme yhtiön kehityksestä. Tähän asti olemme keskittyneet pääasiassa erilaisiin tutkimuksiin ja luomaan liiketoimintamme perustaa. Sisäilmanpuhdistuslaitteiden tutkimus VTT:lla, Liedossa pilotoitu sisäilmaselvitys ja nyt tehty markkinatutkimus ovat kaikki olleet tulosten kannalta erinomaisia. Haluamme ehdottomasti olla mukana ratkaisemassa julkisen sektorin sisäilmahaasteita niin ennaltaehkäisevästi kuin jo epäillyissä sisäilmaongelmaisissa kohteissa.