Etusivu

Huonosta sisäilmasta puhutaan nykyisin hyvin paljon, ja yleensä aina syytetään kosteus- ja homevaurioita. Syynä sisäilman huonoon laatuun voi olla kuitenkin monenlaiset syyt, kuten esim. puutteellinen ilmanvaihto, paine-erot tai käyttötarkoitukseen soveltumattomat rakennusmateriaalit. Reagointi huonoon sisäilmaan voi olla monesti myös psyykkinen oire. Ratkaisumalleja sisäilmaongelmien poistamiseen tarjoavia yrityksiä on useita. Me emme lähde pureutumaan rakenteellisiin ongelmiin, vaan pyrimme selvittämään, että perusasiat ovat kunnossa. Tarjoamme asiantuntijapalveluita ennaltaehkäisevästi, sekä kohteisiin, joissa on todettu sisäilmaongelma tai epäilys siitä. Kartoituspalveluumme sisältyy olosuhteiden mittausta, sekä seurantaa. Selvitämme mm. ilmastoinnin riittävyyden, paine-erot ja tilojen olosuhteet.

Vuokraamme myös ilmanpuhdistimia väliaikaiseksi ratkaisuksi perustellen niiden tarpeen. Laitteemme ovat turvallisia käyttää ja ne soveltuvat erinomaisesti esim. kouluihin ja työpaikoille, sillä ne ovat suunniteltu sairaalakäyttöön. Vuokrahinta määräytyy käyttötuntien ja vuokrasopimuksen keston mukaan.

 

Stair Tech Oy toteutti sisäilmakartoituksen Liedossa Jokilaakson koulussa

Stair Tech Oy teki pilottihankkeena Jokilaakson kouluun sisäilmaselvityksen, joka kohdistui kuuteen eri huoneeseen, joissa työskentelevät opettajat olivat kokeneet saaneensa oireita sisäilmasta.  Kartoituksen tarkoitus oli selvittää, voitiinko kartoituksessa käytetyistä menetelmistä ja niistä vedetyistä johtopäätöksistä saada apua sisäilmaongelmiin. Tarkoitus ei ollut ottaa kantaa rakenteellisiin ongelmiin, eikä tutkimuksessa otettu sisäilmasta mikrobinäytteitä analysoitavaksi.

Jokilaakson koulu Lieto

Stair Tech Oy:n teettämä kartoitus koostui ilmastoinnin tuloilmamäärien mittauksesta ja vertailusta suunnitelmiin, sekä niiden riittävyydestä huoneissa työskentelevien lukumäärään. Olosuhteiden mittauksessa tarkkailtiin paine-eroja, lämpötilaa, VOC-yhdisteiden määrää, kosteutta ja hiilidioksidia kahdesta neljään viikkoa. Huoneissa työskenteleville opettajille tehtiin myös kolmiosainen kysely, jossa selvitettiin mm. puhdistuslaitteiden mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi tehtiin myös hiukkasmittauksia ilmastoinnin käyttötehon eri aikoina.

Kartoituksessa selvisi ilmanvaihdon ja paine-erojen vaikutus ja merkitys sisäilman laatuun. Ilmanvaihdon oikea mitoitus huoneessa työskenteleviin ihmisiin nähden tulisi ottaa huomioon ja paine-erojen vaikutus ilmanvaihdon eri käyttötehoilla. Ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnassa tulisi huomioida perusasioiden eli ilmanvaihdon, paine-erojen, lämpötilan, ilmankosteuden ja hiilidioksidimäärän vaikutus. Mikäli edellä mainitut asiat ovat kunnossa, voidaan tutkia, onko oireilua edelleen ja jos on niin, onko puhdistuslaitteiden käytöllä vaikutusta olosuhteisiin ja oireisiin. Mikäli puhdistuslaitteiden hankintaan päädytään, tulee muistaa niiden olevan vain tilapäinen ratkaisu ja niiden käyttö osoittaa aihetta jatkotutkimuksille, jotta sisäilmaoireiden aiheuttaja saadaan selville.

Tutustu raportin tiivistelmään artikkeleissa

Tutkimuksen jälkeen suoritimme haastattelut, alla Liedon kunnan sisäilmapäällikkö Johanna Mäkisen ja työsuojeluvaltuutettu Erja Valtosen haastattelu:

Koettiinko Stair Tech Oy:n tekemä sisäilmakartoitus hyödylliseksi?

Johanna: ”Kyllä. Ulkopuolisen puolueettoman asiantuntijan arvio tilanteesta ja mittaustulokset olivat erittäin hyödyllisiä.”

Erja: ”Koin sisäilmakartoituksen hyödylliseksi.”

Miten tiedotus, aikataulussa pysyminen ja toteutus sujui?

Johanna: ”Erittäin hyvin.”

Erja: ”Tiedotus sujui paremmin kuin odotetulla tavalla, ja sama vaikutelma jäi pinnalle, omasta mielestäni, myös luokkien opettajien osalta. Aikataulu piti kutinsa ja toteutus sujui erinomaisesti.”

Voisitteko suositella kartoitusta muillekin sisäilmahaasteisiin ratkaisuja etsiville tahoille?

Johanna: ”Kyllä. Kartoitus on ilmanvaihdon toimivuuden arviointiin erittäin hyvä vaihtoehto. Toki monessa kohteessa saattaa olla tarvetta myös rakenneavauksille tai lisätutkimuksille.”

Erja: ” Voin suositella.”

Lopuksi vielä, mitä jäi päällimmäisenä mieleen tehdystä kartoituksesta?

Johanna: ”Se jälleen kerran osoitti, miten vaikeata on hallita painesuhteita ja saada ilmanvaihtoa kohdilleen vanhassa rakennuksessa, jossa on useita ilmanvaihtokoneita.”

Erja: ”Saatiin näyttöä korjattavista asioista, ja päästään nyt ensitöiksi korjaamaan oleellisimmat ja helpoimmat asiat pois päiväjärjestyksestä. Toivon mukaan näistä on apua. Lisäksi kartoitus on tuonut mukanaan keskustelua laajemmaltikin kiinteistössämme, mikä on tuonut esille sellaisia rakenteellisia järjestelyitä, joista emme ole olleet tietoisia aikaisemmin. Kartoitus oli asiantuntevaa, perusteellista toteutuksen ja tiedotuksen osalta. Sisäilmasta tutkittiin painesuhteet, ilmanvaihto, hiilidioksidipitoisuudet, lämpötila ja VOCit, jotka ovat ensisijaisia sisäilman parantamisen suhteen. Ennen niiden korjaamista, kun ei kannata lähteä muuta repimään auki. Projekti oli tarvittavan laaja osoittamaan, että on ongelmia ihan perustavaa laatua olevissa seikoissa.”